13 marca 2018

Konkurs na Facebooku – Regulamin

Regulamin Konkursu „Polub i udostępnij”
1. Zasady przebiegu Konkursu „Polub i udostępnij” określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest BEFIT z siedzibą w Rybniku ul. Chabrowa 21 44-210.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora w serwisie Facebook.com.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Osoba, która polubi fanpage Befit, udostępni zdjęcie konkursowe oraz oznaczy znajomego, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy polubić fanpage Befit, oznaczyć jedną osobę, udostępnić publicznie zdjęcie konkursowe.
8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu w formie losowania.
9. Nagrodą za 1 miejsce jest zestaw odżywek, a drugie i trzecie miejsce w losowaniu wygrywa wejściówkę do wykorzystania w siedzibie organizatora.
10. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. Zwycięzcą nie może zostać organizator ani pracownik placówki.
11. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości oraz posta na portalu Facebook.
12. Odbiór nagrody następuje siedzibie organizatora w terminie dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu po okazaniu dokumentu tożsamości.
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
15. Polubienie profilu, udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
17. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora
19. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: recepcja@rybnik-befit.pl
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
21. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

Konkurs na naszej stronie pod linkiem https://www.facebook.com/pg/BeFit-Rybnik-1736079780014764/posts/?ref=page_internal

Zobacz też

11
01
WYZWANIE!

Projekt Wyzwanie 90 dni ( umowa na 3 miesiące)   W cenie:   * 8 treningów grupowych * Stały kontakt Trener – Dietetyk * Co tydzień analiza wyników podopiecznego Cena za 1 miesiąc: 329 zł/osoba     PROJEKT rusza w grupie 3 osoby!

Czytaj więcej
01
01
Godziny otwarcia

Cześć kochani 🥰 Jeszcze pare dni i witamy NOWY ROK! 🎉 Przesyłamy Wam nasze godziny otwarcia siłowni : ✅31.12 6:00-14:00 ✅01.01 15:00-20:00 ✅06.01 8:00-16:00 W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia fitness,sztuki walki oraz zajęcia dla dzieci 🤭 31.12 – Cross godz. 11:00 ! 🔥🔥🔥

Czytaj więcej